Med hjärta och engagemang

LITE NÄRMARE.

LITE SMIDIGARE.

LITE SNABBARE.



Vad

behöver du

ha hjälp

med?

Får du den hjälp du behöver?

Fick du den hjälp du behövde?

VI ÄLSKAR REKLAM OCH MARKNADSFÖRING.

Och det bästa vi vet är att se våra kunder nå ut med sina budskap. Koi Produktionsbyrå är en reklambyrå i det lite mindre formatet. Lite närmare, lite smidigare och snabbare, och förhoppningsvis lite bättre. Vi arbetar med form, bild och text och tar uppdrag inom print, webb och film och allt däremellan.

 

Så här jobbar vi

Varje kund är unik. Följaktligen bör det finnas lika många svar som frågeställningar. Vi brukar börja med en första, grundläggande:

 

Vad behöver du ha hjälp med?

 

Det låter bedrägligt enkelt. Och ibland är det också det. Men inledningsvis kan uppdraget handla om att formulera om frågan. Vi behöver också bilda oss en uppfattning om kundens bransch, affärsidé, visioner och förutsättningar. I nästa steg presenterar vi idéer och förslag tillsammans med en kostnadsuppskattning.

 

När vi fått accept på denna fortsätter idéprocessen. Vi tar fram förslag på konkreta åtgärder, utförande, kostnader och tidsplaner. Och frågar:

 

Får du den hjälp du behöver?

 

Först när du är nöjd börjar vi producera. Efter slutfört uppdrag gör vi tillsammans en avstämning för att utröna vad som fungerat bra och vad som kanske fungerade mindre bra. Kort sagt: Fick du den hjälp du behövde?

Kristina

 

Annika

 

Håkan

 

KONTAKT

hejkoi@koiproduktion.se

054-203 46 46

 

ADRESS

Koi.Produktionsbyrå

Clevevägen 2

663 30 Skoghall

